Aktualności

W dniu 29 stycznia 2017 r. odbędzie się w Warszawie Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Jest to dość istotne wydarzenie ze względu na fakt, iż w systemie zamówień publicznych w Polsce pomimo tego że Wykonawcy są obok Zamawianych stroną postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, to są systemowo traktowanie odrębnie.
Szkolenia, konferencje, opinie, komentarze itp. tworzone są pod potrzeby przede wszystkim Zamawiających. Ale Wykonawcom też to przysługuje poniekąd na równych zasadach co Zamawiającym.

Wykonawcy jak będą mieli odpowiednią wiedzę w zakresie zamówień publicznych, to udzielanie takich zamówień będzie prostą czynnością. Niestety na obecnym etapie nie przepisy w tym zakresie umożliwiają taką sytuację, a właśnie wskazane powyżej podejście.
Kongres ma właśnie na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i wyjaśnienie szeregu wątpliwości w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych przez Wykonawców, co będzie oparte nie o teorię, ale o praktyczne aspekty i doświadczenie prelegentów.

Zachęcamy do udziału w Kongresie.

Miło nam wskazać, iż członkostwie Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych mogą liczyć na 20 % rabat na wskazany Kongresy.
Więcej informacji na temat Kongresu znajda Państwo klikając w poniższy link

http://kongres-wykonawcow.pl/ 

 

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych