Aktualności

Poniekąd spadek wartości rynków zamówień publicznych jest wynikiem mniejszej ilości postępowań, co z kolei może być wynikiem ostatniej istotnej nowelizacji przepisów w tym zakresie, powodującej zamiast ułatwienia w zakresie udzielania zamówień publicznych, to komplikację systemu zamówień publicznych w Polsce.
Niestety pomimo szeregu twierdzeń w postaci m.in. uzasadnień nowelizacji itp. z których wynikało, iż zmiany ułatwią, doprecyzują, wyjaśnią i usystematyzują system zamówień publicznych w Polsce, mamy tego odwrotny efekt.
System zamówień publicznych wymaga gruntownej analizy przede wszystkim merytorycznej, opartej o wnioski, sugestie stron postępowań o udzielnie zamówienia publicznego czyli Wykonawców i Zamawiających, ponieważ to oni stosują przepisy w tym zakresie.

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych