Aktualności

Publikacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/publikacja-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-27-czerwca-2017-r.-w-sprawie-uzycia-srodkow-komunikacji-elektronicznej-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-oraz-udostepniania-i-przechowywania-dokumentow-elektronicznych 

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych