Aktualności

Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw RP z dnia 24 sierpnia 2017 r. pod poz. 1579 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/tekst-jednolity-ustawy-prawo-zamowien-publicznych

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych