Aktualności

Zapewne temat dla większości znany i jak na tą chwilę wiemy, że jest on bardzo istotny z punktu widzenia zamówień publicznych, albowiem aktualny projekt tej ustawy przewiduje składanie oświadczeń majątkowych przez osoby biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym członków komisji przetargowych, osób przygotowujących opis przedmiot zamówienia lub specyfikację istotnych warunków zamówienia (art. 46 pkt. 151 projektu ustawy).

Zamysł jest taki by sprawdzić, czy poza Wykonawcami którym udzielono zamówienia, nie wzbogaciły się na tym zamówieniu osoby przygotowujące SIWZ, OPZ itp.

Jest to bardzo powierzchowne podejście ustawodawcy i w zasadzie dokonał tych czynności bez żadnej analizy tego zagadnienia.

Skutek może być taki, że Instytucje Zamawiające będą miały deficyt kadrowy w tym zakresie.

Nie jest to wskazanie na to, iż osoby które zajmują się zamówieniami publicznymi mają coś do ukrycia w zakresie swoich finansów itp. Chodzi tu bardzie o ochronne własności, ochronne danych osobowych, gdyż w zasadzie przy obecnej konstrukcji przepisów w tym zakresie, każdy będzie mógł wiedzieć jakie taka osoba ma środki, nieruchomości, kredyty itd. To wręczy zagraża ich bezpieczeństwu.

Ustawa na obecna chwili jest w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych