Aktualności

Dzień dobry

Dziękuję za sugestie w zakresie informacji, o które zwróciłem się w poprzednim wpisie w zakresie wskazania m. in. najistotniejszych problemów, sugestii zmian, rozwiązań w obecnie obowiązującej ustawie prawo zamówień publicznych.

W wyniku tych konsultacji, wykreowały się kolejne pytania:
1. Czy pojawiają się u Państwa problemy z zawarciem umowy z wykonawcą w ciągu terminu związania ofertą? Czy zdarza się to często? Jeśli tak, to co jest tego przyczyną, jak reagują na to wykonawcy?
2. Czy zdarzają się postępowania jednoofertowe? Co Państwa zdaniem jest tego przyczyną? Jak można zachęcić wykonawców do brania udziału w przetargach?
3. Czy państwo stosują dialog techniczny? Czy widzą zalety kontaktu z wykonawcami przed ogłoszeniem postępowania? Co ich powstrzymuje przed konsultacjami z rynkiem?

Bardzo proszę o udzielenia odpowiedzi na wskazane powyżej pytania.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji.

Dobrego dnia i pozdrawiam

Grzegorz Bebłowski

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych