Aktualności

Studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych

W Wyższej Szkole Bankowej rozpoczęła się rekrutacja na podyplomowe studia w zakresie zamóień publicznych.

Zamówienia publiczne to jeden z bardziej złożonych tworów systemowych i prawnych nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Ciągła zmiana przepisów, liczne ich interpretacje, które są niejednoznaczne, a nie rzadko również niejednolite orzecznictwo, to tylko niektóre z problemów jakie napotykają na swojej drodze osoby bezpośrednio zajmujące się zamówieniami publicznymi, nie tylko od strony zamawiającego, ale również od strony wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Dlatego też właściwe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest procesem złożonym, wymagającym dużej wiedzy, umiejętności i zaangażowania osób w nim uczestniczących.

Gorąco zachęcamy do aplikacji na kierunek

http://www.wsb.pl/gdansk/kandydaci/studia-podyplomowe/kierunki/zamowienia-publiczne 

http://www.wsb.pl/gdynia/kandydaci/studia-podyplomowe/kierunki/zamowienia-publiczne 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Konferencja Prawo Zamówień Publicznych- Elektronizacja Zamówień Publicznych

W dniu 15 marca 2018 r. w Gdańsku odbyła się konferencja pn. „Prawo Zamówień Publicznych- Elektronizacja Zamówień Publicznych ”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin województwa pomorskiego oraz zaproszeni goście: Grzegorz Bebłowski Kancelaria Doradztwa Zamówień Publicznych, apl adw. Olga Walaszkowska oraz Jakub Stachyra.

Program konferencji obejmował następujące tematy:

Wybrane zagadnienia z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Udzielanie zamówień publicznych w kontekście wymierzania korekt za naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Elektroniczne tworzenie postępowania o Zamówienie Publiczne

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co wynikało z szeregu pytań i watpliwości w zakresie systemu zamóień publicznych w Polsce.

https://zgp.com.pl/aktualnosci/658-prawo-zamowien-publicznych-elektronizacja-zamowien-publicznych 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Sugestie w zakresie zmian w ustawie Pzp - c. d.

Dzień dobry

Dziękuję za sugestie w zakresie informacji, o które zwróciłem się w poprzednim wpisie w zakresie wskazania m. in. najistotniejszych problemów, sugestii zmian, rozwiązań w obecnie obowiązującej ustawie prawo zamówień publicznych.

W wyniku tych konsultacji, wykreowały się kolejne pytania:
1. Czy pojawiają się u Państwa problemy z zawarciem umowy z wykonawcą w ciągu terminu związania ofertą? Czy zdarza się to często? Jeśli tak, to co jest tego przyczyną, jak reagują na to wykonawcy?
2. Czy zdarzają się postępowania jednoofertowe? Co Państwa zdaniem jest tego przyczyną? Jak można zachęcić wykonawców do brania udziału w przetargach?
3. Czy państwo stosują dialog techniczny? Czy widzą zalety kontaktu z wykonawcami przed ogłoszeniem postępowania? Co ich powstrzymuje przed konsultacjami z rynkiem?

Bardzo proszę o udzielenia odpowiedzi na wskazane powyżej pytania.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji.

Dobrego dnia i pozdrawiam

Grzegorz Bebłowski

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Ustawa o jawności życia publicznego

Zapewne temat dla większości znany i jak na tą chwilę wiemy, że jest on bardzo istotny z punktu widzenia zamówień publicznych, albowiem aktualny projekt tej ustawy przewiduje składanie oświadczeń majątkowych przez osoby biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym członków komisji przetargowych, osób przygotowujących opis przedmiot zamówienia lub specyfikację istotnych warunków zamówienia (art. 46 pkt. 151 projektu ustawy).

Zamysł jest taki by sprawdzić, czy poza Wykonawcami którym udzielono zamówienia, nie wzbogaciły się na tym zamówieniu osoby przygotowujące SIWZ, OPZ itp.

Jest to bardzo powierzchowne podejście ustawodawcy i w zasadzie dokonał tych czynności bez żadnej analizy tego zagadnienia.

Skutek może być taki, że Instytucje Zamawiające będą miały deficyt kadrowy w tym zakresie.

Nie jest to wskazanie na to, iż osoby które zajmują się zamówieniami publicznymi mają coś do ukrycia w zakresie swoich finansów itp. Chodzi tu bardzie o ochronne własności, ochronne danych osobowych, gdyż w zasadzie przy obecnej konstrukcji przepisów w tym zakresie, każdy będzie mógł wiedzieć jakie taka osoba ma środki, nieruchomości, kredyty itd. To wręczy zagraża ich bezpieczeństwu.

Ustawa na obecna chwili jest w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych