Aktualności

Konferencja Prawo Zamówień Publicznych- Elektronizacja Zamówień Publicznych

W dniu 15 marca 2018 r. w Gdańsku odbyła się konferencja pn. „Prawo Zamówień Publicznych- Elektronizacja Zamówień Publicznych ”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin województwa pomorskiego oraz zaproszeni goście: Grzegorz Bebłowski Kancelaria Doradztwa Zamówień Publicznych, apl adw. Olga Walaszkowska oraz Jakub Stachyra.

Program konferencji obejmował następujące tematy:

Wybrane zagadnienia z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Udzielanie zamówień publicznych w kontekście wymierzania korekt za naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Elektroniczne tworzenie postępowania o Zamówienie Publiczne

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co wynikało z szeregu pytań i watpliwości w zakresie systemu zamóień publicznych w Polsce.

https://zgp.com.pl/aktualnosci/658-prawo-zamowien-publicznych-elektronizacja-zamowien-publicznych 

Udostępnij

Submit to Facebook

Sugestie w zakresie zmian w ustawie Pzp - c. d.

Dzień dobry

Dziękuję za sugestie w zakresie informacji, o które zwróciłem się w poprzednim wpisie w zakresie wskazania m. in. najistotniejszych problemów, sugestii zmian, rozwiązań w obecnie obowiązującej ustawie prawo zamówień publicznych.

W wyniku tych konsultacji, wykreowały się kolejne pytania:
1. Czy pojawiają się u Państwa problemy z zawarciem umowy z wykonawcą w ciągu terminu związania ofertą? Czy zdarza się to często? Jeśli tak, to co jest tego przyczyną, jak reagują na to wykonawcy?
2. Czy zdarzają się postępowania jednoofertowe? Co Państwa zdaniem jest tego przyczyną? Jak można zachęcić wykonawców do brania udziału w przetargach?
3. Czy państwo stosują dialog techniczny? Czy widzą zalety kontaktu z wykonawcami przed ogłoszeniem postępowania? Co ich powstrzymuje przed konsultacjami z rynkiem?

Bardzo proszę o udzielenia odpowiedzi na wskazane powyżej pytania.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji.

Dobrego dnia i pozdrawiam

Grzegorz Bebłowski

Udostępnij

Submit to Facebook

Ustawa o jawności życia publicznego

Zapewne temat dla większości znany i jak na tą chwilę wiemy, że jest on bardzo istotny z punktu widzenia zamówień publicznych, albowiem aktualny projekt tej ustawy przewiduje składanie oświadczeń majątkowych przez osoby biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym członków komisji przetargowych, osób przygotowujących opis przedmiot zamówienia lub specyfikację istotnych warunków zamówienia (art. 46 pkt. 151 projektu ustawy).

Zamysł jest taki by sprawdzić, czy poza Wykonawcami którym udzielono zamówienia, nie wzbogaciły się na tym zamówieniu osoby przygotowujące SIWZ, OPZ itp.

Jest to bardzo powierzchowne podejście ustawodawcy i w zasadzie dokonał tych czynności bez żadnej analizy tego zagadnienia.

Skutek może być taki, że Instytucje Zamawiające będą miały deficyt kadrowy w tym zakresie.

Nie jest to wskazanie na to, iż osoby które zajmują się zamówieniami publicznymi mają coś do ukrycia w zakresie swoich finansów itp. Chodzi tu bardzie o ochronne własności, ochronne danych osobowych, gdyż w zasadzie przy obecnej konstrukcji przepisów w tym zakresie, każdy będzie mógł wiedzieć jakie taka osoba ma środki, nieruchomości, kredyty itd. To wręczy zagraża ich bezpieczeństwu.

Ustawa na obecna chwili jest w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Udostępnij

Submit to Facebook

Sugestie w zakresie zmian w ustawie Pzp

Jak wiemy obecnie trwają prace nad nową ustawą w zakresie zamówień publicznych. W związku z tym, proszę o wskazanie tego co w Państwa ocenie powinno znaleźć się w nowej ustawie w zakresie zamówień publicznych, a czego należałoby uniknąć przy formułowaniu jej treści.

Zamówienia publiczne mają kluczowy wpływ na rozwój gospodarki, co oznacza, iż właściwe ich funkcjonowanie ma ogromne znacznie. Jak wiemy, niestety nie funkcjonują dobrze. W związku z tym proszę o informację, w szczególności w zakresie:

1. kwestii, zagadnień „problematycznych:, „trudnych” w zakresie zamówień publicznych, co nie tylko wskaże jakie kwestie, zagadnienia sprawiają problemy, czy trudności, ale również może umożliwić wypracowanie rozwiązań tych problemów, czy trudności i tym samym wypracowanie schematu ich unikania,
2. innych zagadnień do poruszenia w tym zakresie, co może umożliwić wypracowanie schematu działania w tym zakresie, jak również będzie miało walor praktycznej wiedzy w zakresie udzielania zamówień publicznych.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

 

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych