Aktualności

Odwołanie w przypadku zamówień na usługi społeczne

Usługi społeczne zasadniczo miały stanowić uproszczenie udzielania zamówień publicznych w tym zakresie, tym bardziej, że art. 138o ustawy Pzp wskazał, iż przy określonych tam kwotach, ustawę Pzp stosuje się tylko na zasadach określonych w tym przepisie.

Niemniej jednak Usługi społeczne są dość złożonym zagadnieniem prawnym i formalnym. Szereg Instytucji Zamawiających ma duże problemy przy ich udzielaniu, jak również duże różnice w ich stosowaniu. Konsekwencją tego jest pożywka dla instytucji kontrolujących, tym bardziej że wiele zamówień udzielanych na usługi społeczne jest współfinansowanych ze środków UE.

Przepisy w tym zakresie powinny być jeszcze raz rzez ustawodawcę odpowiednio zredagowane.

Na kanwie powyższych rozważań zachęcamy do lektury Postanawiania Sądu Okręgowego w Olsztynie IX Ca 807/17 z dnia 26 sierpnia 2017 r. w którym skład orzekający stwierdził: „Jednakże przedstawione rozstrzygnięcie zapadło przy jednoczesnym stwierdzeniu przez Sąd Okręgowy, że sama treść przepisu art. 138o ustawy P.z.p., nie stanowi przeszkody dla wniesienia odwołania przez wykonawcę.”

Zachęcamy do lektury

http://www.kdzp.com.pl/publikacje/orzecz/IX%20Ca%2080717.pdf 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych

Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw RP z dnia 24 sierpnia 2017 r. pod poz. 1579 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/tekst-jednolity-ustawy-prawo-zamowien-publicznych

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Konferencja GDAŃSK.ZAM 2017

Serdecznie zapraszamy na Konferencję GDAŃSK.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce, która odbędzie się 15 września 2017 r. w Gdańsku.

Konferencja jest okazją do omówienia w gronie wybitnych ekspertów i praktyków, bieżących problemów wynikających ze stosowania prawa zamówień publicznych.

Będzie miała niewątpliwy wpływ na wyjaśnienie szeregu wątpliwości w zakresie właściwego stosowania przepisów w tym zakresie, co pozwoli wyeliminować możliwość popełnienia błędów w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Szczegółowe informacje znajduje się na poniższej stronie

Zachęcamy do udziału w konferencji

http://gdansk-zam.pl/ 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych