Aktualności

Konferencja GDAŃSK.ZAM 2017

Serdecznie zapraszamy na Konferencję GDAŃSK.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce, która odbędzie się 15 września 2017 r. w Gdańsku.

Konferencja jest okazją do omówienia w gronie wybitnych ekspertów i praktyków, bieżących problemów wynikających ze stosowania prawa zamówień publicznych.

Będzie miała niewątpliwy wpływ na wyjaśnienie szeregu wątpliwości w zakresie właściwego stosowania przepisów w tym zakresie, co pozwoli wyeliminować możliwość popełnienia błędów w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Szczegółowe informacje znajduje się na poniższej stronie

Zachęcamy do udziału w konferencji

http://gdansk-zam.pl/ 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Publikacja Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Publikacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/publikacja-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-27-czerwca-2017-r.-w-sprawie-uzycia-srodkow-komunikacji-elektronicznej-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-oraz-udostepniania-i-przechowywania-dokumentow-elektronicznych 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych