Aktualności

Odwołanie w przypadku zamówień na usługi społeczne

Usługi społeczne zasadniczo miały stanowić uproszczenie udzielania zamówień publicznych w tym zakresie, tym bardziej, że art. 138o ustawy Pzp wskazał, iż przy określonych tam kwotach, ustawę Pzp stosuje się tylko na zasadach określonych w tym przepisie.

Niemniej jednak Usługi społeczne są dość złożonym zagadnieniem prawnym i formalnym. Szereg Instytucji Zamawiających ma duże problemy przy ich udzielaniu, jak również duże różnice w ich stosowaniu. Konsekwencją tego jest pożywka dla instytucji kontrolujących, tym bardziej że wiele zamówień udzielanych na usługi społeczne jest współfinansowanych ze środków UE.

Przepisy w tym zakresie powinny być jeszcze raz rzez ustawodawcę odpowiednio zredagowane.

Na kanwie powyższych rozważań zachęcamy do lektury Postanawiania Sądu Okręgowego w Olsztynie IX Ca 807/17 z dnia 26 sierpnia 2017 r. w którym skład orzekający stwierdził: „Jednakże przedstawione rozstrzygnięcie zapadło przy jednoczesnym stwierdzeniu przez Sąd Okręgowy, że sama treść przepisu art. 138o ustawy P.z.p., nie stanowi przeszkody dla wniesienia odwołania przez wykonawcę.”

Zachęcamy do lektury

http://www.kdzp.com.pl/publikacje/orzecz/IX%20Ca%2080717.pdf 

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych