Aktualności

Publikacja Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Publikacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/publikacja-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-27-czerwca-2017-r.-w-sprawie-uzycia-srodkow-komunikacji-elektronicznej-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-oraz-udostepniania-i-przechowywania-dokumentow-elektronicznych 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Rynek zamówień publicznych w 2015 roku: Większa liczba postępowań wyjaśniających, ale mniej kontroli

Poniekąd spadek wartości rynków zamówień publicznych jest wynikiem mniejszej ilości postępowań, co z kolei może być wynikiem ostatniej istotnej nowelizacji przepisów w tym zakresie, powodującej zamiast ułatwienia w zakresie udzielania zamówień publicznych, to komplikację systemu zamówień publicznych w Polsce.
Niestety pomimo szeregu twierdzeń w postaci m.in. uzasadnień nowelizacji itp. z których wynikało, iż zmiany ułatwią, doprecyzują, wyjaśnią i usystematyzują system zamówień publicznych w Polsce, mamy tego odwrotny efekt.
System zamówień publicznych wymaga gruntownej analizy przede wszystkim merytorycznej, opartej o wnioski, sugestie stron postępowań o udzielnie zamówienia publicznego czyli Wykonawców i Zamawiających, ponieważ to oni stosują przepisy w tym zakresie.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych