Aktualności

Tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych

Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw RP z dnia 24 sierpnia 2017 r. pod poz. 1579 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/tekst-jednolity-ustawy-prawo-zamowien-publicznych

Udostępnij

Submit to Facebook

Konferencja GDAŃSK.ZAM 2017

Serdecznie zapraszamy na Konferencję GDAŃSK.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce, która odbędzie się 15 września 2017 r. w Gdańsku.

Konferencja jest okazją do omówienia w gronie wybitnych ekspertów i praktyków, bieżących problemów wynikających ze stosowania prawa zamówień publicznych.

Będzie miała niewątpliwy wpływ na wyjaśnienie szeregu wątpliwości w zakresie właściwego stosowania przepisów w tym zakresie, co pozwoli wyeliminować możliwość popełnienia błędów w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Szczegółowe informacje znajduje się na poniższej stronie

Zachęcamy do udziału w konferencji

http://gdansk-zam.pl/ 

Udostępnij

Submit to Facebook

Publikacja Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Publikacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/publikacja-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-27-czerwca-2017-r.-w-sprawie-uzycia-srodkow-komunikacji-elektronicznej-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-oraz-udostepniania-i-przechowywania-dokumentow-elektronicznych 

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych