Aktualności

Rynek zamówień publicznych w 2015 roku: Większa liczba postępowań wyjaśniających, ale mniej kontroli

Poniekąd spadek wartości rynków zamówień publicznych jest wynikiem mniejszej ilości postępowań, co z kolei może być wynikiem ostatniej istotnej nowelizacji przepisów w tym zakresie, powodującej zamiast ułatwienia w zakresie udzielania zamówień publicznych, to komplikację systemu zamówień publicznych w Polsce.
Niestety pomimo szeregu twierdzeń w postaci m.in. uzasadnień nowelizacji itp. z których wynikało, iż zmiany ułatwią, doprecyzują, wyjaśnią i usystematyzują system zamówień publicznych w Polsce, mamy tego odwrotny efekt.
System zamówień publicznych wymaga gruntownej analizy przede wszystkim merytorycznej, opartej o wnioski, sugestie stron postępowań o udzielnie zamówienia publicznego czyli Wykonawców i Zamawiających, ponieważ to oni stosują przepisy w tym zakresie.

Udostępnij

Submit to Facebook

Stanowisko PSZP do projektu ustawy o zmianie ustawy o PPP

Gorąco zachęcam do zapoznania się ze stanowisko PSZP do projektu ustawy o zmianie ustawy o PPP.
Partnerstwo Publiczno Prywatne ma ogromne znaczenie w kreowanie i realizacji szeregu przedsięwzięć podejmowanych przez szereg instytucji w Polsce. Stąd projekt zmiany ustawy powinien odpowiednio przygotowany i dodatkowo przeanalizowany tak aby wprowadzone nim regulacje nie komplikowały tej materia

Udostępnij

Submit to Facebook

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

W dniu 29 stycznia 2017 r. odbędzie się w Warszawie Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Jest to dość istotne wydarzenie ze względu na fakt, iż w systemie zamówień publicznych w Polsce pomimo tego że Wykonawcy są obok Zamawianych stroną postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, to są systemowo traktowanie odrębnie.
Szkolenia, konferencje, opinie, komentarze itp. tworzone są pod potrzeby przede wszystkim Zamawiających. Ale Wykonawcom też to przysługuje poniekąd na równych zasadach co Zamawiającym.

Wykonawcy jak będą mieli odpowiednią wiedzę w zakresie zamówień publicznych, to udzielanie takich zamówień będzie prostą czynnością. Niestety na obecnym etapie nie przepisy w tym zakresie umożliwiają taką sytuację, a właśnie wskazane powyżej podejście.
Kongres ma właśnie na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i wyjaśnienie szeregu wątpliwości w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych przez Wykonawców, co będzie oparte nie o teorię, ale o praktyczne aspekty i doświadczenie prelegentów.

Zachęcamy do udziału w Kongresie.

Miło nam wskazać, iż członkostwie Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych mogą liczyć na 20 % rabat na wskazany Kongresy.
Więcej informacji na temat Kongresu znajda Państwo klikając w poniższy link

http://kongres-wykonawcow.pl/ 

 

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych