Aktualności

Warsztat nt. "Procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych"

Zapraszamy na warsztat nt. Procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych, który odbędzie się w dniu 19 czerwca 2015 r. w Warszawie, Centrum Konferencyjnym Golden Floor, Millennium Plaza.

Główne zagadnienia, które będą przedmiotem warsztatu to:

  • Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych na gruncie obowiązującej i przyszłej ustawy Pzp,
  • Odwołanie jako pierwsza instancja środków ochrony prawnej
  • Postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • Koszty w postepowaniu odwoławczym
  • Skarga do Sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Organizatorem warsztatu jest MM Conferences S.A.

Warsztat prowadzony będzie przez Grzegorz Bebłowskiego i Pawła Faczyńskiego.

Więcej informacji w broszurze

Zachęcamy do wzięcia udziału.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Konsultacje społeczne prowadzone przez Komisję Europejską w sprawie zamówień publicznych i własności intelektualnej

Zachęcamy do udziału w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach dotyczących powiązania kwestii zamówień publicznych z ochroną praw własności intelektualnej. Prowadzone konsultacje mają służyć zdiagnozowaniu ewentualnych problemów występujących w tym obszarze i potencjalnemu opracowaniu przez KE adekwatnych wytycznych. Do udziału w badaniu zaproszone są wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w omawianej dziedzinie a w szczególności: zamawiający i wykonawcy, stowarzyszenia organów lub podmiotów publicznych, organizacje zawodowe, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, ośrodki analityczne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia przedsiębiorstw, sektor zdrowia, zrzeszenia pracowników oraz osoby prywatne. 

Szacunkowy czas wypełnienia formularza: 15-20 minut.

Termin konsultacji upływa 7 lipca 2015.

Więcej informacji na stronie UZP

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Budimex zbuduje obwodnicę Ostródy

Zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie skarg Salini i Astaldi dotyczącej niekorzystnych dla nich orzeczeń KIO przy przetargu na budowę obwodnicy Ostródy w ciągu dróg S7 i DK-16. Tym samym najbliżej podpisania umowy jest konsorcjum Budimeksu.

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała odrzucić ofertę konsorcjum Salini, wybraną przez GDDKiA jako najkorzystniejszą. Powodem była skarga Budimeksu, który cenę ujętą w ofercie włoskiego wykonawcy uznał za rażąco niską. Z kolei Astaldi przegrało w sprawie przygotowania dokumentacji, która powstała nie w oparciu o materiały inwestora, co było niezgodne z wymaganiami GDDKiA. Wyroki sądu oznaczają odrzucenie ofert włoskich wykonawców i pozwalają GDDKiA podpisać umowę z Budimeksem.

Oferta konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman miała wartość 1,318 mld zł, z kolei budżet GDDKiA na to zadanie wynosił 1,452 mld zł. Oferta Salini z rażąco niską ceną miała wartość prawie 996 mln zł. Teraz dokumenty złożone przez Budimex muszą przejść kontrolę Prezesa UZP, co pozwoli GDDKiA podpisać umowę z wykonawcą obwodnicy.

Źródło: Rynek Infrastruktury

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych