Aktualności

Warszawa wybrała firmy, które naprawią most Łazienkowski

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz–Waltz poinformowała na Facebooku, że Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na remont mostu Łazienkowskiego. Wybór padł na konsorcjum, które zaproponowało najniższą cenę. Przeprawa ma być przejezdna do końca października.
 
„Umowa na remont mostu Łazienkowskiego podpisana! Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę z konsorcjum firm Bilfinger Infrastructure S.A. i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "Intercor" Sp. z o.o. na remont mostu Łazienkowskiego. Oferta na kwotę 104 363 937,74 zł została złożona we wtorek i mieści się w założeniach budżetowych” – czytamy na oficjalnym profilu prezydent miasta.Wspomniana oferta była jedyną, która mieściła się w cenie, jaką Warszawa była gotowa zapłacić za remont (ok. 106 mln zł). Poza tym swoje usługi zaproponowały Strabag (116 mln zł brutto), Mosty Łódź (119 mln zł 98 gr brutto) oraz Metrostav A.S. (132 mln zł brutto).
„Komisja przez trzy dni oceniała tę i pozostałe trzy oferty złożone tego samego dnia. Teren zostanie przekazany konsorcjum w poniedziałek o godz. 8:00. Zgodnie z umową przeprawa ma być przejezdna do 31 października 2015 r., co nie oznacza końca robót na moście” – napisała prezydent Gronkiewicz–Waltz.
Most Łazienkowski spłonął w lutym. Po wstępnych analizach okazało się, że naprawa nie skończy się na pobieżnym remoncie, ale trzeba wymienić jego konstrukcję. W połowie sfinansuje ją Warszawa, a pozostałe 55 mln zł trafią na ten cel z państwowego budżetu.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

W przetargach publicznych umowy muszą być waloryzowane

Nadal w wielu specyfikacjach istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamawiający nie uwzględniają – choć powinni – obowiązku waloryzowania umów. Jest to sprzeczne z brzmieniem ustawy, istotnie pogarsza sytuację wykonawców, którzy zmuszeni są do zaskarżania zapytań przetargowych do Krajowej Izby Obrachunkowej. KIO podziela argumenty przedsiębiorstw, nakazując zamawiającym dokonanie zmian w treści specyfikacji zamówienia – zauważa Konfederacja Lewiatan.

W 2014 roku znowelizowano – niezwykle istotną dla funkcjonowania polskiego rynku pracy – ustawę Prawo zamówień publicznych. Bez wątpienia udało się tego dokonać dzięki wieloletnim, konsekwentnym i wspólnym działaniom związków zawodowych, pracodawców oraz strony rządowej. Uczestnicy rynku jednoznacznie opowiedzieli się za uzdrowieniem sytuacji w sektorze publicznym. Nowe regulacje mają umożliwić wykonawcom skuteczne realizowanie usług w przypadku zmian stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Wykonawcy kwestionują postanowienia ogłoszeń o zamówieniu oraz SIWZ – w wielu wypadkach uważają je za sprzeczne z przepisami zawartymi w znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych. Twierdzą, że choć zamawiający wpisuje do specyfikacji klauzule weryfikacyjne, to tak naprawdę większość z nich nie reguluje mechanizmów waloryzacji. Często bowiem klauzule te są ustalane na nieracjonalnym rynkowo poziomie.

Zdarzają się sytuacje, w których zamawiający uwzględnia w SIWZ zapis, że waloryzacja nastąpi tylko wtedy, kiedy np. minimalna pensja wzrośnie o 5%. Dane historyczne pokazują, że ten przepis praktycznie nie ma szans realizacji, bo w ostatnich latach nie było takiego przypadku. Warto podkreślić, że klauzule waloryzacyjne – według art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - powinny zostać zastosowane przy okazji każdego, nawet jedno- lub dwuprocentowego wzrostu obowiązkowych obciążeń.

Postępowanie zgodnie z intencją ustawodawcy będzie miało ogromne znaczenie zwłaszcza od 1 stycznia 2016 roku, kiedy zacznie obowiązywać ustawa nakładająca stawkę ZUS we wszystkich umowach zleceniach. Ponadto trzeba pamiętać, że waloryzacja nie tylko pozwala wykonawcom na otrzymanie sprawiedliwego wynagrodzenia za usługę, ale także poprawia sytuację pracowników. To dzięki niej zatrudnieni nie muszą się obawiać, że zostaną zwolnieni na skutek nieprzewidzianego wzrostu obciążeń pracodawcy – komentuje Marek Kowalski, przewodniczący Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan ostrzega, że niepoprawne włączenie klauzul waloryzacyjnych może sprawić, że wykonawca – w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych zmian w obciążeniach publiczno-prawnych – nie będzie mógł uwzględnić ich w ostatecznych rozliczeniach. W efekcie, nawet pozornie niewielka zmiana np. podatku VAT czy zmiana poziomu płacy minimalnej może skutkować znaczącym wzrostem kosztów wykonawcy, bez możliwości odzyskania ich równowartości od zamawiającego. Ma to szczególne znaczenie w zamówieniach, w których większość kosztów stanowią wynagrodzenia pracowników – zwłaszcza w branżach usługowych. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, gdy wzrost obciążeń fiskalnych obniży pensję, jaką pracownik otrzymuje do ręki. Zamawiający zawsze powinien wkalkulować w budżecie wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem podatków, składek na ubezpieczenia – także w tej części, którą obowiązkowo odprowadza pracownik.

Uszczegółowiony mechanizm waloryzacji - obejmujący zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym - gwarantuje firmom pewność prowadzenia swojego biznesu w dłuższym okresie czasu. Tylko w takim przypadku wykonawca będzie świadomy, że jego usługi rozliczane są uczciwie, co istotnie wpłynie także na jakość usług świadczonych przez podmiot realizujący zamówienie oraz sytuację zatrudnionych pracowników. Każda zmiana obowiązkowych obciążeń fiskalnych w istotny sposób wpływa bowiem na bilansowanie kontraktów publicznych – przykład owo w usługach – obecna zyskowność oscyluje zaledwie na poziomie 5%.

Zmiany w sporządzaniu SIWZ muszą nastąpić jak najszybciej. Zdajemy sobie z tego sprawę – Konfederacja Lewiatan aktywnie wspiera wszystkich uczestników rynku, zwłaszcza zamawiających. Specjalnie dla nich został opracowany m.in. katalog dobrych praktyk, który ma na celu ułatwienie opracowywania specyfikacji oraz pełną i zgodną z intencją ustawodawcy realizację nowych zapisów prawnych - dodaje Marek Kowalski.
Katalog jest krokiem milowym w kierunku dalszej profesjonalizacji systemu zamówień publicznych. Uwzględnia on tak istotne aspekty jak: wdrażanie w procedurach przetargowych jasnych kryteriów jakościowych i odejście od dominującej roli kryterium ceny, wymaganie zatrudnienia pracowników na umowy o pracę do realizacji konkretnych zamówień publicznych oraz pełną waloryzację umów.

Zdaniem zdecydowanej większości ekspertów rynku zamówień publicznych tylko pełna waloryzacja umów w toku może poprawić sytuację w sektorze publicznym. Zamawiający powinni dokonywać waloryzacji w oparciu o stawki brutto. Koszt wynagrodzenia obejmuje bowiem nie tylko kwotę wypłacaną pracownikowi, ale także odprowadzane podatki i składki na ubezpieczenia społeczne.

Źródło: Rynek Infrastrukury

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Odpowiedź na interpelację poselską, dotycząca terminów wnoszenia odwołań określonych w ustawie Pzp

Na stronie UZP pojawiła się ciekawa odpowiedź na interpelację poselską, dotycząca terminów wnoszenia odwołań określonych w ustawie Pzp. Zachęcam do zapoznania się z jej treścią. Zastanawiam się tylko jak to ma się do np. zamówień poniżej progów unijnych i terminów na wnoszone w nich odwołania - czy tam też będzie miało zastosowanie powyższe wyjaśnienie, jeżeli nie to mamy do czynienie z ciekawą sytuacją.

Interprelacja i odpowiedź na nią dostępne są pod tym linkiem

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych