Zespół

sesja biznesowaGrzegorz Bebłowski – Właściciel. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z zamówieniami związany od 2007 roku. Między innymi obejmował stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. zamówień publicznych, Prokurenta Spółki i Kierownika Zespołu Zamówień Publicznych w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S. A. z siedzibą w Gdańsku, gdzie przygotował i przeprowadził m.in. postępowanie na Generalnego Wykonawcę inwestycji, o wartości szacunkowej ponad 700 mln złotych – Laureat Kryształów Przetargów Publicznych 2015, Kierownika Projektu w zakresie udzielania zamówień publicznych w Innobaltica Sp. z o.o., gdzie kierował przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej - jedno z najbaradziej innowacyjnych przedsięwzięć w Polsce i tym samym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Kierował Działami Zamówień Publicznych w kilku dużych Szpitalach województwa pomorskiego. 

Konsultant i doradca w zakresie zamówień publicznych wielu wykonawców i zamawiających. Obsługiwał jako ekspert ds. zamówień publicznych m.in. strategiczne projekty promocyjne Samorządu Województwa Pomorskiego. Do tej pory przygotował, przeprowadził lub nadzorował kilkaset postępowań, w zasadzie we wszystkich trybach. Reprezentował zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, które kończyły się wyłącznie sukcesem dla reprezentowanych stron.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych;

Doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych związanych z problematyką Prawa zamówień publicznych.

Doskonale zorientowany w sposobie prowadzenia zamówień publicznych m.in. przez podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego i zamawiających sektorowych.

Wykładowca i szkoleniowiec w zakresie zamówień publicznych m. in na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku;

Posiada również duże doświadczenie przygotowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE.

Współautor bloga o tematyce zamówień publicznych. Autor wielu artykułów i ekspert w kilku publikacjach branżowych m. in. w dwumiesięczniku „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych w dwunastu okręgach.

image-7

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych