Kontrole

Kancelaria posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych oraz doradztwie w zakresie odwołań od nałożenia korekt finansowych w projektach współfinansowanych ze środków europejskich.

Specjalizujemy się w doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych m. in. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Urzędy Kontroli Skarbowej, Regionalne Izby Obrachunkowe, instytucje wdrażające i pośredniczące Programy Operacyjne.

Wspieramy klientów w obszarach:

  1. Zamówień publicznych,

  2. Pomocy publicznej,

  3. Organizacji procesów zakupowych, audytów i kontroli,

  4. Wydatkowania środków unijnych.

Świadczymy usługi dla instytucji publicznych oraz firm prywatnych działających w każdym sektorze gospodarki.

 

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych