Wykonawcy

Wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, co do zasady mają słabszą pozycję od zamawiającego, co nie świadczy o tym, że z góry muszą się podporządkowywać warunkom i sposobowi w jaki prowadzane są postępowania. Jedną z głównych przyczyn nieuzyskania zamówienia przez wykonawcę jest niekorzystanie przez niego z uprawnień i możliwość jakie dają przepisy regulujące materię zamówień publicznych. Wykorzystują to zamawiający poprzez nieuzasadnione i bezpodstawne odrzucanie ofert, wykluczanie wykonawców, czy unieważnianie postępowania.

Proponujemy Państwu profesjonalne wsparcie w szczególności w następującym obszarze:

 1. Przygotowanie ofert i/lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Usługa polega na przygotowaniu ofert i/lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z punktu widzenia wymagań zamawiającego. Po weryfikacji SWZ i ogłoszenia Klient otrzymuje informację jakie dokumenty musi zgromadzić. Następnie zostaje przygotowana oferta i/lub wniosek.
 2. Weryfikacja pod kątem zgodności z przepisami prawa Ogłoszeń, Specyfikacji Warunków Zamówienia, publikowanych przez zamawiających
  Usługa polega na sprawdzeniu zamieszczanych przez zamawiających ogłoszeń, SWZ z punktu widzenia ich zgodności z ustawą Pzp. Klient otrzymuje opinię na temat sprawdzonych dokumentów wraz z wskazaniem możliwości dalszych czynności.
 3. Przygotowania pism, odpowiedzi, zapytań i wystąpień do zamawiającego
  Usługa polega na przygotowaniu odpowiedzi na wszelkie wnioski, pytania i wystąpienia kierowane do Klienta przez zamawiającego wraz z ich oceną.
 4. Weryfikacja ofert i/lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkurencyjnych wykonawców
  Usługa polega na badaniu i ocenie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkurencyjnych wykonawców. Po wykonaniu czynności Klient otrzymuje opinie każdej sprawdzonej oferty lub wniosku, ze wskazaniem ewentualnych niezgodności, błędów oraz zalecenie dalszych możliwych czynności.
 5. Szkolenia z zakresu zamówień publicznych
  Więcej o szkoleniach tutaj
 6. Opracowanie ekspertyz lub opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych
  Usługa polega na przygotowaniu pisemnych ekspertyz lub opinii w zakresie zamówień publicznych, dotyczących zagadnienia wskazanego przez Klienta.
 7. Reprezentacja przed KIO
  Usługa polega w szczególności na: analizie dokumentacji postępowania z punktu widzenia możliwości wniesienia środków ochrony prawnej (klient na tym etapie otrzymuje analizę warz z rekomendacją dalszych czynności oraz ocenę ryzyk), przygotowanie treści odwołania, udziale w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą jako pełnomocnik Klienta.
 8. Bieżące doradztwo i konsulting z zakresu zamówień publicznych
  Usługa polega na doradztwie i konsultacjach z zakresu zamówień publicznych również drogą elektroniczną, i telefoniczną.

image-9

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych